Skip to content

Private Equity betekenis

  • Private Equity omvat het kopen van private bedrijven en het verbeteren van hun waarde voordat ze weer worden verkocht.
  • Private Equity fondsen halen kapitaal op bij institutionele beleggers en vermogende particulieren om te investeren in private bedrijven.
  • Investeerders in een Private Equity fonds zijn verdeeld in Limited Partners (LP’s), die kapitaal leveren, en General Partners (GP’s), die investeringsbeslissingen nemen en een vergoeding ontvangen.

Private Equity is een type investering waarbij private bedrijven worden gekocht en eigendom worden van de investeerder, of waarbij grote belangen in deze bedrijven worden genomen. Deze bedrijven zijn niet openbaar verhandeld, wat betekent dat hun aandelen niet beschikbaar zijn voor aankoop op de beurs.

Wat Private Equity fondsen doen

Private Equity fondsen verzamelen kapitaal van institutionele beleggers, vermogende particulieren en soms de managers van het fonds, om een ​​kapitaalpool te creëren om te investeren in deze private bedrijven. De managers van het fonds werken vervolgens aan het verbeteren van de operaties en financiële prestaties van de bedrijven waarin ze investeren om hun waarde te verhogen. Zodra de waarde voldoende is gestegen, kan het fonds zijn belang in het bedrijf verkopen, meestal via een beursgang of een verkoop aan een ander bedrijf.

Private Equity rendement

Private Equity investeringen kunnen toegang bieden tot kapitaal en expertise die mogelijk niet beschikbaar zijn via traditionele financieringskanalen. Private Equity partijen hebben vaak uitgebreide ervaring in het beheren en laten groeien van bedrijven, en kunnen begeleiding en ondersteuning bieden om de bedrijfsactiviteiten en financiële prestaties te verbeteren.

Investeren in Private Equity kan hogere potentiële rendementen bieden dan traditionele beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties. Private Equity investeringen zijn doorgaans langetermijn, wat betekent dat ze niet gemakkelijk kunnen worden gekocht of verkocht. Dit maakt ze geschikt voor beleggers met een langere beleggingshorizon en voor wie de illiquiditeit geen probleem vormt.

Private Equity LP en GP

De investeerders in een Private Equity fonds zijn doorgaans verdeeld in twee categorieën: en .

Private Equity LP

LP’s zijn de investeerders die het kapitaal voor het fonds leveren. Ze hebben beperkte aansprakelijkheid in het fonds, wat betekent dat hun aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van het kapitaal dat ze in het fonds hebben geïnvesteerd. LP’s zijn doorgaans institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, stichtingen en soevereine wealth funds.

Private Equity GP

GP’s zijn de managers van het fonds die namens de investeerders van het fonds investeringsbeslissingen nemen. Ze hebben onbeperkte aansprakelijkheid in het fonds, wat betekent dat ze persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen die het fonds lijdt. GP’s ontvangen doorgaans een managementvergoeding op basis van de omvang van het fonds en een percentage van de winst die door het fonds wordt gegenereerd, bekend als . Altix – als beheerder van het fonds Alt.1 – rekent zelf geen carried interest.

Lees meer over het fondswervingsproces

Lees meer over ons fonds Alt.1