Skip to content

Investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven – Buy Out versus Growth Equity

 • Private Equity fondsen verstrekken kapitaal aan niet-beursgenoteerde bedrijven. Ze gebruiken twee populaire strategieën: buyout en growth equity.
 • Bij buyout wordt een controlerend belang in een bedrijf verworven, veranderingen doorgevoerd en de waarde verhoogd voor een winstgevende verkoop.
 • Leveraged buyouts gebruiken schulden voor financiering, management buyouts betrekken het huidige management, en distressed buyouts verwerven bedrijven in financiële moeilijkheden.
 • Buyout strategieën bieden potentieel voor hoge opbrengsten en controle over de bedrijfsvoering. Ze hebben echter ook een hoog risico en beperkte uitstapmogelijkheden.
 • Bij growth equity wordt geïnvesteerd in winstgevende bedrijven die extra kapitaal nodig hebben voor versnelde groei. Het fonds verstrekt kapitaal en begeleiding, terwijl het bestaande managementteam blijft leiden. Growth equity investeringen hebben over het algemeen minder risico, maar mogelijk ook een lager rendement.

Private Equity fondsen zijn gespecialiseerd in het verstrekken van kapitaal aan niet-beursgenoteerde bedrijven. Twee populaire Private Equity investeringsstrategieën zijn buyout en growth equity. Bij beide strategieën wordt geïnvesteerd in particuliere bedrijven, maar de aanpak en doelstellingen verschillen. In dit artikel lichten we deze twee strategieën en de verschillen ertussen toe, met inbegrip van hun voor- en nadelen.

Buy out strategie

Bij een wordt een controlerend belang in een onderneming verworven en worden veranderingen doorgevoerd om de winstgevendheid, het groeipotentieel en de algemene prestaties van de onderneming te verbeteren. Het doel is om de waarde van de onderneming te verhogen en deze te verkopen voor een hogere prijs dan de aankoopprijs, wat winst oplevert voor het Private Equity fonds en zijn investeerders.

Er zijn verschillende soorten buy-out strategieën die door private equity fondsen worden gebruikt, waaronder leveraged buy-outs, management buy-outs en distressed buy-outs.

Soorten buy-out strategieën in Private Equity

 • Leveraged Buyouts (LBO's)

  Bij leveraged buyouts wordt een aanzienlijk bedrag aan schulden gebruikt om de overname van een onderneming te financieren. Het Private Equity fonds legt doorgaans een klein percentage van de aankoopprijs in en gebruikt de activa van de overgenomen onderneming als onderpand voor de rest van de financiering. De cashflow van de overgenomen onderneming wordt dan gebruikt om de schuld af te betalen. LBO's zijn populair bij Private Equity fondsen omdat zij bedrijven kunnen overnemen met een minimale kapitaalinvestering vooraf. De hoge schuldenlast die bij deze transacties wordt gebruikt kan riskant zijn, maar het potentiële rendement is ook hoog.

 • Management Buyouts (MBO's)

  Een management buy-out vindt plaats wanneer het bestaande managementteam van een onderneming het bedrijf koopt met de hulp van een Private Equity fonds. Het doel van een MBO is om het managementteam eigendom van de onderneming te geven, waardoor zij gestimuleerd worden om de prestaties van de onderneming te verbeteren. MBO's zijn aantrekkelijk voor Private Equity fondsen omdat ze een stabiel en ervaren managementteam opleveren dat al vertrouwd is met de activiteiten van de onderneming. Het managementteam heeft ook een gevestigd belang bij het verbeteren van de prestaties van de onderneming, aangezien hun aandelenbelang in waarde zal stijgen als de onderneming succesvol is.

 • Distressed Buyouts

  Bij distressed buyouts worden ondernemingen overgenomen die in financiële moeilijkheden verkeren, zoals ondernemingen die failliet zijn of het financieel moeilijk hebben. Private Equity fondsen kunnen deze bedrijven met korting kopen en vervolgens veranderingen doorvoeren om het bedrijf om te vormen. Distressed buyouts zijn riskant omdat het gaat om investeringen in bedrijven die al in de problemen zitten. Als het Private Equity fonds er echter in slaagt de onderneming om te vormen, kan het potentiële rendement aanzienlijk zijn.

Voordelen van de buyout strategie

Potentieel voor hoge opbrengsten: De buyout strategie heeft het potentieel om hoge rendementen te genereren aangezien de participatiemaatschappij een controlerend belang in de onderneming verwerft en belangrijke veranderingen kan doorvoeren om de waarde van de onderneming te verhogen.

Controle over operaties: Met een controlerend belang in de onderneming heeft de buyout firma controle over de activiteiten van de onderneming en kan zij strategische beslissingen nemen die de prestaties van de onderneming zullen verbeteren.

Kans om een verschil te maken: Overnamebedrijven kunnen een aanzienlijke impact hebben op de activiteiten van het bedrijf, banen creëren en de bijdrage van het bedrijf aan de economie vergroten.

Nadelen van de buyout strategie

Hoog risico: De buyout strategie kan een hoog risico inhouden omdat het Private Equity fonds een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal in de onderneming investeert en vaak een aanzienlijke hoeveelheid schuld gebruikt om de transactie te financieren.

Investering op lange termijn: Buyout strategieën zijn vaak langetermijninvesteringen, waarbij de participatiemaatschappij de investering meerdere jaren vasthoudt alvorens rendement te realiseren.

Beperkte uitstapmogelijkheden: Private Equity fondsen kunnen beperkte uitstapmogelijkheden hebben, waarbij een mogelijke verkoop aan een ander Private Equity fonds of een beursgang de meest waarschijnlijke uitkomsten zijn.

Growth equity strategie

Bij een growth equity strategie wordt geïnvesteerd in een bedrijf dat heeft bewezen inkomsten en winst te kunnen genereren, maar dat extra kapitaal nodig heeft om zijn groei te versnellen. Het doel is de onderneming te helpen haar activiteiten uit te breiden en haar marktaandeel te vergroten. Het Private Equity fonds hanteert doorgaans een meer passieve aanpak, waarbij zij kapitaal en begeleiding verstrekt, maar het bestaande managementteam toestaat om de onderneming te blijven leiden.

Voordelen van de growth equity strategie

Lager risico: Growth equity investeringen zijn vaak minder risicovol dan buyout investeringen omdat het Private Equity fondsinvesteert in een onderneming die al bewezen heeft inkomsten en winst te kunnen genereren.

Sneller rendement: Growth equity investeringen kunnen sneller rendement opleveren omdat de onderneming al inkomsten en winst genereert en de participatiemaatschappij kapitaal verstrekt om de groei te versnellen.

Mogelijkheid tot partnerschap: Growth equity investeringen gaan vaak gepaard met een partnerschap tussen het Private Equity fonds en het bestaande managementteam, wat samenwerking en gedeelde besluitvorming mogelijk maakt.

Nadelen van de growth equity strategie

Beperkte controle: Aangezien het Private Equity fonds (soms) geen meerderheidsbelang in de onderneming verwerft, kan zij beperkte controle hebben over de activiteiten en strategische beslissingen van de onderneming.

Beperkt potentieel voor hoge rendementen: Growth equity investeringen genereren mogelijk niet hetzelfde rendement als buy-out investeringen omdat de participatiemaatschappij geen controlebelang in de onderneming verwerft.

Afhankelijkheid van het managementteam: Growth equity investeringen zijn sterk afhankelijk van het vermogen van het bestaande managementteam om de groeistrategie van de onderneming uit te voeren.

Conclusie

Zowel buyouts als growth equity investeringen kunnen succesvolle Private Equity-beleggingsstrategieën zijn, afhankelijk van de doelstellingen en de risicotolerantie van de belegger. De buyout-strategie is vaak riskanter, maar kan een hoger rendement opleveren, terwijl de growth equity strategie minder riskant is, maar mogelijk niet hetzelfde rendement oplevert. Uiteindelijk moeten Private Equity investeerders hun investeringsdoelstellingen en de ondernemingen waarin zij investeren zorgvuldig afwegen om te bepalen wat de beste strategie is.

Lees meer over waardecreatie via Private Equity

Lees meer over ons fonds Alt.1