Skip to content

Het fondswervingsproces voor Private Equity

 • Het fondsenwervingsproces voor Private Equity fondsen vereist strategieën om investeerders aan te trekken en te behouden.
 • Investeerders in Private Equity fondsen zijn vaak zeer vermogende particulieren en institutionele investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
 • Het ophalen van kapitaal bij speciale “feeder fondsen” is een opkomende trend om aan de minimale kapitaaleisen te voldoen.

Het fondsenwervingsproces voor Private Equity fondsen kan een uitdagend en complex proces zijn waarbij fondsbeheerders verschillende strategieën moeten toepassen om investeerders aan te trekken en te behouden.

Private Equity investeerders

Private Equity fondsen zochten gewoonlijk investeerders die als “gekwalificeerde investeerders” worden beschouwd. Deze investeerders zijn doorgaans zeer vermogende particulieren, institutionele investeerders zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en staatsfondsen. Voor wat betreft particulieren geldt dat zij ruwweg 50% van het wereldwijd beheerde vermogen bezitten, maar slechts 16% van het geïnvesteerde kapitaal in alternatieve investeringsfondsen vertegenwoordigen.

Belegd vermogen

Spreiding assets

Private Equity horizon

Private Equity fondsen zoeken ook investeerders die bereid zijn grote sommen geld toe te zeggen voor een lange periode, aangezien Private Equity investeringen illiquide zijn en een investeringshorizon op lange termijn vereisen. Daarnaast kunnen Private Equity fondsen investeerders zoeken die ervaring hebben in de bedrijfstak of sector waarin de onderneming actief is, omdat dit waardevolle inzichten en connecties kan opleveren.

Feeder fondsen

Een nieuwe fondswervingstrend is kapitaal ophalen bij speciaal daartoe opgezette “feeder fondsen”. Deze feeder fondsen bundelen relatief kleinere bedragen van (particuliere) investeerders. Door deze bundeling van kleinere bedragen tot een groter geheel kan een feeder fonds voldoen aan de minimale kapitaalinleg-eisen van de Private Equity fondsen.

Het is belangrijk op te merken dat Private Equity fondsen verschillende strategieën en investeringsdoelen hebben, dus het type investeerder dat zij zoeken kan variëren afhankelijk van de specifieke onderneming en haar investeringsfocus.

Hoe het fondswervingsproces werkt

Om potentiële investeerders aan te trekken zal een Private Equity partij een private placement memorandum opstellen met gedetailleerde informatie over de investeringsstrategie van het fonds, het beoogde rendement en de voorwaarden van het fonds. Dit memorandum bevat ook informatie over de vergoedingen en kosten die het Private Equity fonds in rekening zal brengen voor het beheer van het fonds.

Het Private Equity fonds zal vervolgens via verschillende kanalen, waaronder investeringsbanken, makelaars en andere tussenpersonen, met potentiële investeerders in contact treden. De onderneming kan ook roadshows of andere marketingevenementen organiseren om de investeringsmogelijkheid onder de aandacht te brengen en investeerders aan te trekken.

Blind Pool Fund

Zodra het Private Equity fonds voldoende verbintenissen van investeerders heeft ontvangen om haar fondsenwervingsdoelstelling te bereiken, zal zij het fonds sluiten voor nieuwe investeerders. Het fonds kan verschillende sluitingen hebben. Meestal heeft het Private Equity fonds een vaste investeringsperiode, doorgaans zo’n 4 tot 6 jaar, waarin zij het kapitaal in doelondernemingen investeert. Wanneer investeerders hun kapitaal aan een Private Equity fonds committeren hebben ze nog geen of beperkt zich op de doelondernemingen, dit is een zogenaamde ‘Blind Pool Fund’ en is gebruikelijk in de Private Equity markt.

Uitdagingen voor fondswerving door Private Equity fondsen

 • Onderscheiden van de concurrentie

  Een van de belangrijkste uitdagingen voor fondsbeheerders bij het aantrekken van kapitaal is de noodzaak om zich te onderscheiden van de concurrentie. Er zijn veel Private Equity fondsen op de markt en investeerders kunnen kiezen uit een breed scala aan opties. Om zich van de concurrentie te onderscheiden, moeten fondsbeheerders een overtuigende investeringsstrategie hebben die zich onderscheidt van andere fondsen. Dit kan inhouden dat zij in een bepaalde sector of geografische regio investeren, of een unieke aanpak hebben voor het zoeken naar transacties, due diligence of portefeuillebeheer.

 • Track record opbouwen en behouden

  Een andere uitdaging is de noodzaak om een sterk track record op te bouwen. Investeerders zijn doorgaans op zoek naar fondsen met een bewezen staat van dienst die gedurende meerdere beleggingscycli sterke rendementen hebben behaald. Fondsbeheerders moeten aantonen dat zij in staat zijn aantrekkelijke rendementen te genereren, risico’s te beheren en investeringen met succes af te stoten. Dit kan een uitdaging zijn voor beginnende fondsbeheerders die misschien niet over een staat van dienst beschikken. In deze gevallen moeten fondsbeheerders mogelijk vertrouwen op hun ervaring, deskundigheid en netwerk om investeerders aan te trekken.

 • document--unknown

  Complexe regelgeving

  Naast deze uitdagingen moeten fondsbeheerders ook het hoofd bieden aan een complexe regelgeving. Private Equity fondsen zijn onderworpen aan een reeks voorschriften en nalevingsvereisten, die kunnen variëren naargelang het rechtsgebied en het type fonds. Fondsbeheerders moeten ervoor zorgen dat zij alle relevante voorschriften naleven en beleggers transparante en nauwkeurige informatie verstrekken over de prestaties, vergoedingen en risico’s van het fonds. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee, zeker voor de kleinere, net startende fondsen.

 • Het vinden van investeerders die geïnteresseerd zijn in het type fonds dat wordt aangeboden

  Niet alle investeerders zijn geïnteresseerd in dezelfde soorten Private Equity fondsen. Het kan moeilijk zijn om investeerders te vinden die bereid zijn te investeren in een specifiek type fonds, zoals een fonds dat zich richt op start-ups, groeibedrijven of herstructureringen.

Oplossingen fondswerving Private Equity

Fondsbeheerders kunnen verschillende strategieën toepassen om deze uitdagingen te overkomen.

Een sterk netwerk opbouwen

Fondsbeheerders die een sterk netwerk van investeerders, adviseurs en contacten in de sector hebben, kunnen gemakkelijker kapitaal aantrekken. Om dat te kunnen te opbouwen dienen de fondsbeheerders over ervaring te beschikken. Zij kunnen dan hun netwerk gebruiken om introducties bij potentiële beleggers te krijgen en hun expertise aan te boren om een overtuigende beleggingsstrategie te ontwikkelen.

Een goed track record opbouwen

Een goed track record geeft investeerders vertrouwen. Een manier om dat track record op te bouwen is om per individuele transactie kapitaal op te halen. Als dat is gelukt kan het team verschillende succesvolle transacties aan investeerders voorleggen.

Het benadrukken van de ervaring en expertise van hun team

Fondsbeheerders die een team hebben met veel ervaring en expertise in de sector kunnen aantrekkelijker zijn voor investeerders. Zij kunnen aantonen dat zij in staat zijn aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden te identificeren en uit te voeren en de risico’s effectief te beheren.

Het aanbieden van aantrekkelijke voorwaarden en vergoedingen

Beleggers zijn doorgaans op zoek naar fondsen die aantrekkelijke voorwaarden en vergoedingen bieden, zoals een redelijke beheersvergoeding en carried interest. Fondsbeheerders die concurrerende voorwaarden kunnen bieden, kunnen aantrekkelijker zijn voor beleggers.

Focus op transparantie en compliance

Fondsbeheerders die transparant zijn over hun beleggingsstrategie, vergoedingen en risico’s, en die alle relevante regelgeving naleven, kunnen aantrekkelijker zijn voor beleggers. Dit kan het vertrouwen in het fonds ten goede komen.

Kortom, het aantrekken van kapitaal voor Private Equity fondsen is een uitdagend proces waarbij fondsbeheerders zich moeten onderscheiden van de concurrentie, een sterke staat van dienst moeten opbouwen, door een complex regelgevingskader moeten navigeren en een reeks strategieën moeten toepassen om investeerders aan te trekken en te behouden. Door zich te concentreren op het opbouwen van een sterk netwerk, de ervaring en expertise van hun team te benadrukken, aantrekkelijke voorwaarden en vergoedingen aan te bieden, en zich te concentreren op transparantie en naleving, kunnen fondsbeheerders hun kansen op succes in het fondsenwervingsproces vergroten.

Lees meer over het investeren in bedrijven

Lees meer over ons fonds Alt.1