Skip to content

Van oudsher is investeren in Private Equity fondsen uitsluitend toegankelijk geweest voor institutionele investeerders als pensioenfondsen en zeer vermogende particulieren. Dat komt doordat Private Equity fondsen hoge minimale investeringsdrempels kennen. Zo moet een individuele investeerder al snel EUR 10 miljoen kunnen inleggen om toegang te krijgen tot slechts één Private Equity fonds. Daarnaast is het niet eenvoudig om te weten in welke fondsen je wel of niet moet investeren. De rendementsverschillen tussen fondsen kunnen bijzonder groot zijn. Deze investeringsdrempels maken het investeren in Private Equity ontoegankelijk voor een breed publiek.

Altix wil daar verandering in brengen en stelt zich tot doel om het investeren in Private Equity fondsen bereikbaar te maken voor een veel breder publiek. Het principe dat Altix hanteert is simpel: Altix haalt (relatief) kleinere investeringen op bij een brede groep investeerders en bundelt deze investeringen tot één grote investering in een zelf opgezet fonds. Dit fonds investeert vervolgens als zijnde een vermogende (institutionele) investeerder, in meerdere Private Equity fondsen. De opbrengsten van deze investeringen vloeien vervolgens terug naar de investeerders in de fondsen van Altix.

 De doelgroep van Altix

Focus op Langetermijn waardecreatie en spreiding

Het eerste fonds van Altix – Alt.1 –  is geschikt voor investeerders met een focus op langetermijn waardecreatie en risicospreiding. Daarnaast past Alt.1 goed bij investeerders die geloven in de potentie van Benelux MKB+ tot grootzakelijke bedrijven (EUR 10mln – EUR 1mrd omzet). Alt.1 richt zich op Private Equity fondsen die in deze bedrijven investeren. Het fonds is echter alleen geschikt voor investeerders die in staat zijn zowel de risico’s van het investeren in Private Equity fondsen in te schatten als voor investeerders die de mogelijke financiële risico’s kunnen dragen. Zowel natuurlijke personen als besloten vennootschappen kunnen participeren.

Momenteel: Investeerders met een kapitaalinleg van minimaal EUR 100.000

Door wettelijke beperkingen moet Altix nu nog een minimale kapitaalinleg van haar investeerders vragen. Altix kwalificeert als een beheerder van een en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als een zogeheten “light” beheerder. Als “light” beheerder valt Altix onder de uitzondering van de vergunningsplicht van artikel 2:65 Wet of het financieel toezicht. Dat brengt mee dat de Altix niet onder toezicht staat van de AFM, afgezien van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet. Echter, daardoor is het Altix wettelijk niet toegestaan om een belang aan te bieden in een fonds[1] tegen een bedrag van minder dan EUR 100.000.

De toekomst: geen minimumbedragen

Altix wil op korte termijn een vergunningstraject starten bij de AFM. Het doel daarvan is om niet gebonden te blijven aan de minimale kapitaalinleg van EUR 100.000 Als Altix een vergunning verkrijgt dan kan Altix deelname in haar fondsen aanbieden zonder daarbij een minimale kapitaalinleg te vragen van haar investeerders.

Conclusie

Investeren in de fondsen van Alt.1 is geschikt voor personen die een focus hebben op lange termijn waardecreatie en hun risico willen spreiden. Hoewel Altix momenteel nog wettelijk verplicht is een minimale kapitaalinleg te vragen van haar investeerders, hoopt Altix op niet al te lange termijn over een vergunning te beschikken en het investeren in Private Equity aan iedereen aan te kunnen bieden.

[1] aan meer dan 149 (rechts)personen.