Skip to content
  • Voorheen was Private Equity alleen toegankelijk voor institutionele beleggers en vermogende individuen, maar nu wordt deze asset class steeds toegankelijker voor individuele beleggers
  • Institutionele beleggers alloceren tussen de 5 en 25% van hun vermogen aan Private Equity, om enerzijds hun rendementen te verhogen en anderzijds door middel van extra spreiding aan te brengen hun risico’s te verminderen
  • De allocatie van kapitaal aan Private Equity moet worden afgestemd op de individuele situatie van elke belegger, rekening houdend met factoren zoals risicotolerantie, investeringshorizon en beleggingsdoelen; er is dus geen “one-size-fits-all strategie’’

Private Equity wordt al vele jaren gezien als een aantrekkelijke asset class, als gevolg van het aantrekkelijke risico/rendementsprofiel en lage correlatie met andere vermogenscategorieën. Echter was deze vermogenscategorie voorheen slechts toegankelijk voor institutionele beleggers en de meest welvarende families en individuen, waarbij kleinere investeerders zich geen toegang konden verschaffen. Strikte kwalificatievereisten voor investeerders, hoge minimale investeringsbedragen en liquiditeitsbeperkingen hebben doorgaans de toegang tot Private Equity beperkt tot grote instellingen en vermogende particulieren die beter in staat waren om aan deze eisen te voldoen.

Altix biedt particuliere investeerders toegang tot Private Equity.

Onlangs hebben verschillende innovaties eraan bijgedragen dat Private Equity toegankelijker kan worden voor meer beleggers. Dit biedt de particuliere investeerder de kans de beleggingsportefeuille verder te optimaliseren. In dit artikel leggen we je uit waarom investeren Private Equity essentieel is als onderdeel van een sterke beleggingsportefeuille.

De drie belangrijkste factoren achter deze hogere rendementen zijn de actieve betrokkenheid van Private Equity aandeelhouders, de lange termijn investeringshorizon en de groeifase van de bedrijven waarin Private Equity veelal investeert.

Hogere rendementen

Een van de belangrijkste redenen dat (institutionele) investeerders Private Equity toevoegen aan de belleggingsportefeuille is het hoge rendement dat de asset class consistent heeft laten zien. De drie belangrijkste factoren achter deze hogere rendementen zijn de actieve betrokkenheid van Private Equity aandeelhouders, de lange termijn investeringshorizon en de groeifase van de bedrijven waarin Private Equity veelal investeert.

Te beginnen met deze laatste reden; Private Equity-fondsen investeren vaak in bedrijven waar potentieel voor aanzienlijke groei bestaat. Deze bedrijven kunnen snel waarde creëren en hun waardering verhogen, wat resulteert in aantrekkelijke rendementen voor investeerders.

Daarnaast zijn Private Equity-investeerders zeer actief betrokken bij de bedrijven waarin ze investeren. Ze kunnen helpen bij het sturen van de strategie, de professionalisering van bedrijven, het doen van (internationale) overnames, het doorvoeren van verbeteringen in de commercie of optimalisatie van processen en het voorop lopen in innovatie en streven naar duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen bedrijven die niet publiek genoteerd zijn vaak veel sneller handelen en inspringen op veranderingen in de markt.

Ten slotte hebben Private Equity investeerders meestal een langere beleggingshorizon, wat betekent dat ze bereid zijn om hun investeringen voor een langere periode aan te houden. Dit stelt hen in staat om te profiteren van lange termijn trends en waarde opbouw in de loop van de tijd.

Een tweede belangrijkste redenen om Private Equity toe te voegen aan je beleggingsstrategie is diversificatie.

Diversificatie in vermogenscategorieën

Een tweede belangrijkste reden om Private Equity toe te voegen aan je beleggingsstrategie is diversificatie. Private Equity vertoont doorgaans een lagere correlatie met traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties. Dit betekent dat de rendementen van Private Equity-investeringen vaak niet sterk samenvallen met die van andere activa. Waar beurskoersen vaak afhankelijk zijn van het sentiment in de markt, wordt de waarde van je Private Equity portefeuille enkel bepaald door de performance van de onderliggende bedrijven. Daarnaast kiezen Private Equity partijen vaak voor investeringen in minder cyclische sectoren.

Diversificatie is cruciaal voor een sterke beleggingsportefeuille, maar wordt steeds uitdagender in de publieke markt. Voorheen konden individuele beleggers hun risico beperken door zowel in obligaties als aandelen te investeren vanwege hun tegengestelde prijsbewegingen en risicoprofielen. Aandelen en obligaties vertoonden doorgaans een omgekeerde relatie: bij dalende aandelenkoersen stegen obligaties vaak in waarde, en vice versa. Een portefeuille met een traditionele verdeling van 60% aandelen en 40% obligaties kon zo de volatiliteit verminderen.

Echter, door recente inflatie en stijgende rentetarieven zijn de prijzen van aandelen en obligaties positief gecorreleerd geraakt, waardoor het moeilijker is geworden om neerwaartse risico’s te beperken door deze twee categorieën te combineren.

Het opnemen van Private Equity in een portefeuille biedt beleggers extra mogelijkheden om aantrekkelijke rendementen te realiseren en tegelijkertijd hun diversificatie te vergroten.

Het aantal beursgenoteerde bedrijven is in Europa sterk afgenomen, terwijl het aantal Private bedrijven blijft stijgen.

Beschikbare investeringsopties

Een derde reden voor het toevoegen van Private Equity aan de beleggingsportefeuille is dat het aantal beursgenoteerde bedrijven de afgelopen jaren is afgenomen. Enkele grote technologie concerns domineren nu de publieke markt en slechts circa 15% van de bedrijven met een omzet van meer dan $ 100mln is beursgenoteerd. Het aantal beursgenoteerde bedrijven is de afgelopen tien jaar (2010-2020) met ruim 2% per jaar afgenomen, terwijl het aantal door Private Equity gesteunde bedrijven met bijna 6% per jaar is toegenomen. Dit laat zien dat Private Equity individuele beleggers toegang biedt tot een veel breder aanbod van investeringsmogelijkheden.

Data per maart 2021, weerspiegeling van 2020 data van Noord-Amerika en West- & Noord-Europa. Gegevens van PE-ondersteunde bedrijven verkregen door Pitchbook. Data van publiek verhandelde bedrijven verkregen uit de database van de World Federation of Exchanges database

Liquiditeit 

Hoewel Private Equity vele voordelen biedt voor de individuele belegger, geldt er wel een liquiditeitsrisico. Vanwege het lange termijn karakter van Private Equity fondsen kan het voor de investeerder moeilijk zijn om de investering op korte termijn om te zetten in cash. Dit kan spannend zijn in tijden van economische turbulentie, hoewel aan de andere kant Private Equity historisch juist goed heeft gepresteerd tijdens recessies. Het is daarom van belang bij het samenstellen van je portefeuille rekening te houden met dat gedeelte van je portefeuille dat je op korte termijn nodig kunt hebben, denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een huis of auto. In de regel kun je bij een investering in Private Equity tussen vier en zeven jaar je initiële inleg terug verwachten en het overige rendementen tussen jaar zeven tien.

Tussentijds verkopen van een Private Equity portefeuille is mogelijk via een zogenaamde secondaire markt, maar in de regel is deze investering minder liquide dan sommige andere beleggingscategorieën.

Hoe past Private Equity binnen een gediversifieerde portefeuille?

Diversificatie van je beleggingsportefeuille is essentieel en wordt bereikt door een combinatie van asset classes, strategieën, geografische spreidingen, vintage jaren en managers. De juiste allocatie aan Private Equity binnen je portefeuille verschilt per persoon en is afhankelijk van je voorkeuren, risicotolerantieniveau en investeringshorizon. Er is geen aanbevolen allocatie die voor alle beleggers geldt. Daarnaast is het belangrijk om bewust te zijn van de kasstromen die gepaard gaan met Private Equity.

Wil je meer weten over hoe jij Private Equity kan toevoegen aan je portefeuille? Neem contact op met Altix. Onze Private Equity professionals staan altijd tot je beschikking.