Skip to content

Sluitingen

Vrijwel alle fondsen werken met meerdere sluitingen, zo ook Alt.1. Van de eerste sluiting tot tussentijdse en uiteindelijke sluitingen, Alt.1 heeft de mogelijkheid om op verschillende momenten het toegezegde kapitaal volledig te benutten voor het fonds. Dit stelt Alt.1 in staat om al delen van het totale fonds te investeren voordat het volledig gevuld is. Voor investeerders in het fonds maakt het niet uit aan welke sluiting ze deelnemen; uiteindelijk nemen alle investeerders deel aan alle Private Equity fondsen waarin Alt.1 investeert. Het enige verschil is dat investeerders die deelnemen aan latere sluitingen een late toetredingsvergoeding betalen.

De eerste sluiting van Alt.1

Een eerste sluiting is het moment waarop de beheerder van een fonds officieel besluit de eerste investeerders als lid toe te laten treden tot een fonds. Op 2 juni 2023 vond de eerste sluiting van Alt.1 plaats. Op die datum zijn circa 70 investeerders met een totale kapitaaltoezegging van meer dan EUR 15 miljoen investeerder geworden in Alt.1. In de komende weken verwacht Altix verschillende investeringen te doen in enkele Private Equity fondsen. Het kapitaal dat is toegezegd door de investeerders die lid zijn geworden bij de eerste sluiting, zal worden gebruikt om deze investeringen te financieren.

Alt.1 blijft voorlopig open voor nieuwe investeerders

De eerste sluiting van Alt.1 betekent niet dat het fonds definitief is gesloten en dat nieuwe investeerders niet meer lid kunnen worden van het fonds. Integendeel, investeerders kunnen nog altijd een verzoek tot deelname in Alt.1 doen. Altix verwacht dat Alt.1 de komende maanden nog enkele tussentijdse sluitingen zal kennen. Bij die tussentijdse sluitingen treden nieuwe investeerders toe als (nieuwe) leden van Alt.1. “De eerste sluiting van Alt.1 betekent niet dat het fonds definitief is gesloten en dat nieuwe investeerders niet meer lid kunnen worden van het fonds. Integendeel”

De sluitingsperiode van Alt.1

Hoe lang Alt.1 open blijft voor nieuwe investeerders is afhankelijk van verschillende factoren. In principe blijft het fonds een jaar open vanaf 2 juni 2023 (met een mogelijke verlenging van een half jaar). Het staat echter ter discretie van Altix om het fonds eerder (definitief) te sluiten. De fondsomvang-doelstelling van Alt.1 bedraagt EUR 50 miljoen met een cap van EUR 75 miljoen.

(Alsnog) Investeren in Alt.1?

Indien u alsnog wilt investeren in Alt.1 of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Melvin de Vries (Investment Solutions) via +31 6 15 55 49 93 of stuur een bericht naar m.devries@altix.capital.